Adres: Regenboogpad 7, Leiden
Opdrachtgever: PROOLeiden

Aannemer: BUKO

Uitbreiding de Dukdalf

Tijdelijke lokalen voor Jenaplanschool ‘de Dukdalf’

Een ‘Jenaplan’ school vraagt veel ruimte buiten de lesruimten. Op werkplekken buiten de lokalen gaan leerlingen zelfstandig en in groepen aan de slag. Op gangen, in de centrale hal en waar het maar enigzins mogelijk is zijn werkplekken ingericht voor deze vorm van onderwijs.

De Dukdalf is een succesvolle school met een groeiend leerlingenaantal en een urgente noodzaak tot uitbreiding. In het huidige gebouw in de bestaande omvang was het woekeren met de ruimte. Extra lokalen op de verdieping zijn mogelijk maar niet op korte termijn te realiseren. De school is niet gebaat bij een ‘korte-termijn-standaard’ oplossing, dus geen gewone noodlokalen. Tijdelijke huisvesting vlak naast de school achter de bestaande gymzaal was wel op korte termijn mogelijk.

Van meet af aan hebben PROO Leiden en ‘de Dukdalf’ gezocht naar een hoogwaardige tijdelijke uitbreiding met de volgende wensen

  • extra lokalen met extra ‘Jenaplan’ ruimte,

  • geschikt voor flexibel gebruik

  • samen met buitenschoolse opvang een kindercentrum maken

  • energie zuinig en duurzaam.

  • met een warme uitstraling

Op basis van deze uitgangspunten is gedurende het hele proces vanaf het eerste idee tot aan de realisatie nauw samengewerkt met de gemeente Leiden.

 

Uitwerking tijdelijk gebouw

De tijdelijke huisvesting is ontworpen op basis van de lijst van wensen.

Op de eerste plaats is er extra ruimte voor werkplekken gerealiseerd in de brede gangen. En zijn er steeds tussen twee lokalen extra studieruimten gemaakt die door beide naastgelegen lokalen kunnen worden gebruikt.

Leerlingen hebben daarmee buiten de lokalen veel extra werkplekken om zelfstandig en in groepen aan de slag te gaan. Door de verbindingen tussen de lokalen onderling, met de gang en tussen de lokalen en de extra ruimten kunnen leerkrachten ook goed overzicht houden.

Als alle deuren open staan kan een hele rondgang door het gebouw gemaakt worden. Bij vieringen, zoals aan het eind van de week, geeft de openheid van het gebouw een fantastisch lichte en transpartante sfeer voor de leerlingen.

Het exterieur van het gebouw onderscheid zich door het gebruik van uitspringende elementen in primaire kleuren en in contrast neutrale donkere vlakken. De gevel aan het oefenveldje is voorzien van rekken van houten latten ter bescherming van het gebouw. Een fris en vriendelijk gebouw is het resultaat.

 

Duurzaamgebouw

Tussen de gemeente Leiden en de schoolbesturen is met de ‘Green Deal’ een intentie overeenkomst gemaakt duurzame schoolgebouwen te realiseren. En hoewel tijdelijk is deze nieuwe huisvesting ook echt duurzaam.

Het gebouw is voorzien van warmtepompen, iedere unit heeft een eigen warmtepomp ingebouwd in de gevel achter de gevelroosters. Het gebouw is daarmee gasloos en kan straks voor een deel met de electriciteit uit de nog aan te brengen zonnepanelen op het dak worden verwarmd. De warmtepompen kunnen ook worden omgedraaid voor koeling in de zomer. Ventilatie is in elk lokaal individueel geregeld door CO2 sensors.

LED verlichting en een voor een tijdelijk gebouw bovengemiddeld dik isolatie pakket zijn nog twee andere maat- regelen om de duurzaamheid te verhogen. Later in het jaar zullen nog de 172 zonnepanelen op het dak worden geplaatst, waarvan de electriciteit zal worden gebruikt voor de warmtepompen en verlichting.