Opdrachtgever: ParticulierNieuw Leyden: V41 K7

Nieuw Leyden is een nieuwbouwwijk in Leiden-Noord die in particulier opdrachtgeverschap wordt gebouwd. Iedereen kan in Nieuw Leyden een eigen kavel kopen om vervolgens zelf met een eigen architect een woning te realiseren.

Aangezien de kavels in één keer worden bebouwd, is goed overleg met buren, bouwers, instanties en andere betrokkenen van groot belang. Als Leids bureau met veel particuliere opdrachtgevers zijn wij gewend voor particulieren te werken. Samen met de opdrachtgever onderzoeken we wat mogelijk is en wat de exacte wensen zijn, om zo tot een bijzondere en op maat ontworpen woning te komen. Naast een bijzonder ontwerp verzorgen wij de benodigde vergunningen, begeleiding op kostentechnisch gebied, controle van de bouw en nazorg na oplevering.