Adres: Zamenhofstraat, Leiden
Opdrachtgever: Portaal en Stichting Leidse StudentenhuisvestingZamenhofstraat

Publiek en gemeenschappelijk
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw is op een voormalig fabrieksterrein tussen de Langegracht en de Maresingel in Leiden een nieuwbouw woningcomplex naar een ontwerp van de bekende Leidse architect Fons Verheijen gebouwd. De nieuwe Zamenhofstraat loopt door het complex vanaf de Langegracht tot aan de Singel en verbindt enkele binnenhoven met elkaar. De binnenterreinen zijn als gevolg van overlast al gedeeltelijk van hekken voorzien maar er zijn nog veel onderdoorgangen die aanleiding geven tot gevoelens van onveiligheid. De opdracht was de toegang tot beide complexen af te sluiten en de binnenhoven daarmee in het gemeenschappelijk domein van de bewoners te brengen.

Passende architectuur
Het ontwerp zoekt met de toepassing van een brede stoere betonnen band de verbinding met het bestaande gebouw dat gekenmerkt wordt door een zakelijke uitstraling met betonnen gevelsteen, betonbanden, stalen frames en glazen bouwstenen. Die zakelijke uitstraling contrasteert mooi met de detaillering van enkele bijzondere elementen zoals het stalen frame in de gevel van de Langegracht met de gekleurde lijsten en bijvoorbeeld de mooie gedraaide dakafvoeren.

De betonband die tot dragend element van de afsluiting is gemaakt steekt niet zakelijk van de ene gevel over naar de andere maar meandert in de afsluiting, dan weer met balk en kolom een poort vormend en dan weer over de bestrating een zitbank vormend. Met gebruik van bestaande elementen in een nieuwe interpretatie is het complex voorzien van een nieuwe passende afsluiting.