Adres: Strausspad 3, Leiden
Opdrachtgever: PROOLeiden

Aannemer: Meesterbouw

Apolloschool

Programma van eisen
In volgorde van belang dient de school op vier punten te worden verbeterd. Op de eerste plaats meer ruimte voor werken buiten het klaslokaal. Dat kan op dit moment alleen op de gang die daarvoor te smal is. Op de tweede plaats ontbreekt een ruimte die als aula kan fungeren bij ouderavonden en voorstellingen. Op de derde plaats ligt de school verborgen op een binnenterrein en is nauwelijks te zien vanaf de straat. Tenslotte is de mooie tuin die als pronkstuk voor de school geldt niet direct bereikbaar.

Werkplekken
Om de werkplekken buiten de lokalen te realiseren, hebben we voorgesteld aan de gevel gekleurde kleine werkruimten te hangen die twee doelen dienen. Zonder dat de breedte van de gang wordt ingeperkt is het naast de lokalen mogelijk werkplekken in te richten. Enkele van deze werkplekken zijn ook aan de tuingevel gehangen die net als de ruimten aan de gangzijde de gevel van de school flink aantrekkelijker en ook zichtbaarder maken.

Zichtbaarheid
Door het verplaatsen van de ingang in het verlengde van het toegansgpad wordt de ingang beter zichtbaar vanaf de straat. De aan de gevel hangende werkruimten verlevendigen bovendien met hun felle kleur aan zowel de speelplaatszijde als aan de tuinzijde het gebouw. De uitstraling van de school wordt daardoor direct beter en laat de school meer opvallen. De school krijgt zijn herkenbaarheid terug; hard nodig voor een school die wil groeien.

Tuin en groen
Bovendien komt de prachtige, door leerlingen onderhouden, tuin met het ontwerp direct bij de entree te liggen. De tuin wordt  meer dan nu een uithangbord voor de school wat nog wordt versterkt door de verbinding tussen enkele begane grond lokalen en de tuin. Tenslotte wordt de gesloten metselwerk gevel aan de speelplaatszijde voorzien van een groene muur die verder bijdraagt aan de moderne en groene uitstraling.