Adres: Valkenpad 1 t/m 7 in de Slaaghwijk, Leiden
Opdrachtgever: PROOLeiden

Aannemer: Aannemersbedrijf Pieterse B.V.

BredeSchoolMerenwijk

Geslaag(h)d

Sinds 2009 zijn de architecten Bianca van der Weg en Peter van Swieten van Swieten Partners Architecten betrokken bij de verbouwing van de Brede School Merenwijk met alle functies van basisschool, peuterspeelzaal en buurthuis in één gebouw. In het oude gebouw stonden buurthuis, school en peuterspeelzaal los van elkaar met ieder een eigen ingang.

Eén ingang met één grote entreehal waar de bezoekers en alle mensen die er werken elkaar kunnen ontmoeten, een soort overdekt ‘dorpsplein’ dat wilden we graag tot stand brengen . Als dat zou lukken dan wordt het gebouw echt het centrum van de Slaaghwijk voor leren, spelen, ontmoeten en elkaar helpen. Een ‘dorpsplein’ waar ook de woningbouwverenigingen, de politie, de thuiszorg en nog meer instanties aanwezig zijn voor hulp en vragen.

Uit de oude tekeningen blijkt dat het gebouw bestond uit drie scholen met gezamenlijke ruimtes. Iedere school, een openbare, een christelijke en een katholieke, had een eigen ingang maar gebruikten de grote zaal en de handarbeidlokalen op de verdieping samen. Het mooie, vonden wij, was dat het gebouw eigenlijk één groot geheel vormde.

Van dat mooie geheel is in de loop der jaren niet veel overgebleven. De school, peuterspeelzaal en het buurthuis stonden letterlijk met de rug naar elkaar. Echt drie totaal verschillende gebruikers die niets met elkaar te maken hadden. Ieder een eigen ingang met dichtgemetselde gangen tussen school, buurthuis en peuterspeelzaal.

Voor de hoofdingang is de oude ingang van de het buurthuis prominent aan het Valkenpadplein een logische keuze. Verder hebben we alle dichtgemetselde gangen weer open gemaakt en de trap in de school naar de verdieping weer hersteld, waardoor het gebouw nu één geheel is met één hoofdingang. De entreehal en het ‘dorpsplein’ hebben we gemaakt door het terugbrengen van de oorspronkelijke indeling met lokalen en de gang ernaast. De lokalen hebben grote ramen op het zuiden en door het schuin oplopend dak aan de andere kant grote bovenlichten. Met het terugbrengen van deze oude indeling is de centrale hal weer heel licht geworden. Dat vinden wij als architecten belangrijk, een lichte ruimte is sfeervol, maakt vrolijk en is erg aantrekkelijk om te verblijven.

Kortom, door het weer terug halen van het oorspronkelijke karakter van het gebouw, dat in de loop van de tijd verloren is geraakt, hebben we de hoofdingang met de overzichtelijke en lichte centrale hal, het ‘dorpsplein’ kunnen maken die voor het samengaan van basisschool, peuterspeelzaal en buurthuis zo nodig is. We weten ook dat een gebouw maar een middel is om het doel te bereiken. Dat komt alleen van de grond door een bijzondere inspanning van het team in het gebouw. Wij hopen dat het vrolijke lichte karakter dat we hebben gemaakt het team in staat zal stellen het samengaan van school, peuterspeelzaal en buurthuis in dit gebouw tot een succes te maken.