Adres: St. Jacobsgracht/Raamsteeg, Leiden
Opdrachtgever: Portaal Leiden

Aannemer: BURGY Bouwbedrijf B.V., Leiden

Huize Sint Maarten

De oorsprong van Huize St. Maarten ligt in 1737 wanneer een R.K. Armbestuur wordt opgericht en een jongensweeshuis wordt gebouwd aan de St. Jacobsgracht. Op 12 januari 1807 wordt het Wees- en Oudeliedenhuis zwaar beschadigd bij de Leidse buskruitramp. In 1868 wordt het complex uitgebreid met enkele slaapzalen, het huidige Zusterhof en in 1924 met een kapel voor de eerwaarde zusters Dominicanessen. In 1984 worden 90 stuks een- en tweepersoonseenheden gerealiseerd. Het complex wordt verdeeld in drie hofjes: Maartenshof, Weeshuishof en Zusterhof. Met deze verbouwing is een aantal onjuiste restauratiemethoden toegepast dat voor veel cascoschade zorgde. De cascorestauratie bestond onder andere uit het vervangen van de oude verflagen. In het nieuwe schilderwerk zijn kleurnuances aangebracht om de verschillende bouwfasen te onderscheiden. Deze kleurverschillen zijn deels gebaseerd op originele kleuren die bij het kleurenonderzoek zijn gevonden. Het toepassen van de oorspronkelijke okerkleur op enkele gevels in plaats van de huidige witte afwerking versterkt dit onderscheid. Aardig detail is de oude pomp, die na restauratie weer in gebruik is genomen als waterpomp.