Adres: Haagweg 6, Leiden
Opdrachtgever: Theater Ins BlauTheater Ins Blau

De verbouwing van de voormalige gymzaal van de voormalig Ambachtschool Haagweg 4

Bij de restauratie van de voormalige Ambachtschool tot het atelier gebouw Haagweg 4 is de achterliggende oude gymzaal losgemaakt van het oude gebouw en bestemd voor herhuisvesting van theater gezelschap ‘ins Blau’, zie ook www.theaterinsblau.nl.  De gymzaal is een ruimte van 12.0 x 21.0 meter bij een hoogte van 6 meter met een 2,5 meter hoge aanbouw voor kleedruimten, douches e.d. 

Deze gymzaal met kleedruimten, douches en toiletten bleek zeer geschikt voor een vlakke vloer theater met foyer, kleedruimten, toiletten, opslag voor decor en kantoren. Alleen voor de gevraagde oefenruimten bood de bestaande bebouwing geen mogelijkheid. De oefenruimten zijn om die reden op de plaats van een voormalige metselloods gebouwd met prefab ‘bouwketen’ waarvan een deel in twee lagen. 

Theater ‘ins Blau’ is tijdens het ontwikkelen langzaam veranderd van een casco verbouwde gymzaal met enkele noodlokalen met een exploitatie duur van 5 jaar naar een volwaardig vlakke vloer theater met een exploitatieduur van 25 tot 30 jaar.  Een nieuw vlakke vloer theater dat uiteindelijk naast een eigen programmering ook het verlies van het LAK theater kan opvangen. 

Aan een permanente bebouwing worden, zeker in een ‘beschermd stads-gezicht’ waarin het gebouw nog net ligt, veel hogere eisen gesteld  dan aan een tijdelijke bebouwing. Maar tijdelijkheid en lage investeringskosten zijn altijd onlosmakelijk aan dit gebouw verbonden. Zoals de keuze de oefenruimten uit te voeren als ‘bouwketen’, de koppeling tussen het theater en de oefenruimten als een overdekte buitengang en de afstemming met ruimten voor het naastliggende Stichting Stadsparkeerplan Leiden. 

De oorspronkelijke opzet om de ‘keten’ geheel onbehandeld uit te voeren als tijdelijke bebouwing is tijdens het proces losgelaten als gevolg van zowel de langere exploitatie duur als het feit dat het gebouw in een beschermd stadsgezicht ligt. 

Het toepassen van verdiepingshoge ramen, die ook per verdieping verspringen, het aanbrengen van een neutrale kleur en een scherm van Red Cedar latten op enige afstand van de gevel zijn de toegepaste middelen. 

De gymzaal en de ‘goedkope’ bouwketen hebben nu met inzet van minimale middelen een permanent karakter gekregen en een uitstraling die past in een ‘beschermd stadsgezicht'.  

Vergroten van de foyer

Nadat Theater Ins Blau op de Haagweg 6 is begonnen bleek al snel dat het heel erg goed ging met het theater en dat de foyer voor deze aantallen te klein was. Omdat op de locatie zelf niet genoeg ruimte bood, is er bij de directeur van Ins Blau een plan ontstaan om over de stoep te bouwen.

Wij hebben als doel gesteld met het vergroten van de Foyer, het theater een in het oog springend gebaar te geven. Een gedraaid volume van blauw zink met in de langsgevel een groot zinken naar binnen vallend vlak met daarin een lang kozijn waar vanuit de theaterbezoekers over het terrein kunnen uitkijken met een drankje in de hand.